رویه‌های بازگرداندن کالا

رویه‌های بازگرداندن کالا

 رویه‌های بازگرداندن کالا

 رویه‌های بازگرداندن کالا

با توجه به اینکه شرکت ارتباط توسکا تنها نماینده رسمی گارانتی گرین در سطح خراسان رضوی می باشد جهت بازگرداندن کالا می توان از رویه های زیر استفاده نمود؛

گارانتی کیس: چنانچه همکار یا مشتری پس از تحویل کالا بصورت پست یا غیره با مشکلی مواجه گردد نظیر فرورفتنگی کالا یا ناقص ذاتی قطعه، می بایست پس از دریافت راهنمایی تلفنی از پشتیبانی خدمات سایت، با هماهنگی شرکت قطعه را به شرکت منتقل کرده تا در اسرع وقت به تهران بازگردد. ارجاع کیس به تهران به معنای مرجوعی کالا می باشد و مشتری می بایست تا زمان تسویه قیمت کیس توسط تولید کننده با شرکت توسکا به قیمت روز منتظر بماند. بدیهی ست با توجه به زمانتبر بودن این پروسه، قیمت بروز کالا برای مشتری در نظر گرفته خواهد شد.

در مورد سایر کالاهای گرین نیز مشتری می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم پس از هماهنگی در تلگرام با کارشناسان پشتیبانی قطعه را جهت گارانتی به شرکت ارسال نماید .

مطابق درستورالعمل گارانتی گرین، چنانچه در بازه زمانی زیر 3ماه قطعه معیوب گردد بایستی کالای نو به مشتری تحویل داده شود در غیر این صورت مشتری می تواند از بافر گارانتی استفاده نماید.

چنانچه قطعه معیوب خارج از خدمات گارانتی باشد بایستی مشتری به لیست قیمت خدمات خارج از گارانتی و خارج از خدمات گرین در بخش آموزش مراجعه نماید تا در خصوص تعمیر آن تصمیم گیری نماید.

0