محصولات سخت افزار

پاور گرین مدل 430A-ESD

 • 10,088,100ریال
 • 10,190,000 ریال

کیس سرور رک مونت مدل G 600-4U

 • 28,314,000ریال
 • 28,600,000 ریال

کیس سرور رکمونت مدل G 535-2U + 550W

 • 44,599,500ریال
 • 45,050,000 ریال

کیس سرور رکمونت مدل G 520-4U

 • 25,443,000ریال
 • 25,700,000 ریال

کیس سرور رکمونت مدل G 450-4U

 • 23,265,000ریال
 • 23,500,000 ریال

کیس Z6 ARTEMIS

 • 29,400,000 ریال

کیس مدل X3+ VIPER v2

 • 21,000,000 ریال

پاور گرین مدل GP700B-HP evo

فروش اینترنتی پاور گرین مدل GP700B-HP evo از نمایندگی گرین

پاور گرین مدل GP600B-HP evo

فروش اینترنتی پاور گرین مدل GP600B-HP evo از نمایندگی گرین

پاور گرین مدل 430A-ESD

 • 10,088,100ریال
 • 10,190,000 ریال
پاور گرین مدل430A-ESD

کیس سرور رک مونت مدل G 600-4U

 • 28,314,000ریال
 • 28,600,000 ریال
فروش اینترنتی کیس سرور رکمونت گرین مدل G 600-4U -Rackmount از نمایندگی گرین

کیس سرور رکمونت مدل G 535-2U + 550W

 • 44,599,500ریال
 • 45,050,000 ریال
فروش اینترنتی کیس سرور رکمونت گرین مدل G 535-2U + 550W از نمایندگی گرین

کیس سرور رکمونت مدل G 520-4U

 • 25,443,000ریال
 • 25,700,000 ریال
فروش اینترنتی کیس سرور رکمونت گرین مدل G 520-4U از نمایندگی گرین

کیس سرور رکمونت مدل G 450-4U

 • 23,265,000ریال
 • 23,500,000 ریال
فروش اینترنتی کیس سرور رکمونت گرین مدل G 450-4U از نمایندگی گرین

سرور اچ.پیHP با گارانتی گرین

 • ریال
 • ریال
فروش اینترنتی سرور HP با گارانتی گرین از نمایندگی گرین

سرور مدل Chenbro RM14604

 • ریال
 • ریال
فروش اینترنتی سرور چنبروChenbro RM14604 از نمایندگی گرین

کیس Z6 ARTEMIS

 • 29,400,000 ریال
کیس Z6 ARTEMIS

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i718S

 • ریال
 • ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i718S

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i518S

 • 179,860,800 ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i518S

کامپیوتر آماده(AIO (All-in-One مدلGX24-i318S

 • 169,176,000 ریال
فروش اینترنتی کامپیوترآماده(AIO (All-in-One مدلGX24-i318S

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i314

 • 151,368,000 ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i314

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-P14

 • 126,436,800 ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-P14

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX22-i718S

 • ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i718S

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX22-i518S

 • 172,737,600 ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i518S

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX22-i318S

 • 162,052,800 ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i318S

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX22-i314

 • 144,244,800 ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX24-i314

کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX22-P14

 • 119,313,600 ریال
فروش اینترنتی کامپیوتر آماده (AIO (All-in-One مدلGX22-P14

کیس مدل X3+ VIPER v2

 • 21,000,000 ریال
کیس مدل X3+ VIPER v2

0
; ;